Jdi na obsah Jdi na menu
 


Helénistický svět

13. 6. 2008

Helénistický svět

Po Alexandrově smrti bylo období vyplněno válkami. Nejprve mezi veliteli jeho vojska. V bojích pokračovali i jeho nástupci. Rozhodující bitva u Ipsu. Poté vznikli tři silné helénistické státy. Ptolemaiovci ( ptolemaios- jméno slavné dynastie makedonských králů v Egyptě) se díali na Egypt jako na své soukromé panství. Část země byla jejich osobním majetkem. Za královský majetek se považovalo přírodní bohatství. Egypt se stal největším vývozcem obilí. Egypťané vyváželi také tkaninu a sklo. Sebevraždou poslední královny Kleopatry a dobytím Alexandrie končí helénistické dějiny Egypta. Alexandrie byla dobyta budoucím římským císařem.Všeřecké povstání proti Makedonii podněcovak řečník Démosthenés. Konflikt skončil vítězstvím Makedoňanů. Démosthenés poté spáchal sebevraždu. Sparta se bojů neúčastnila. Do dalších sporů začali zasahovat Římané, kteří postupně ovládli Makedonii a i celé Řecko. Hermés byl bohem řečníků, obchodníků, pastýřů, ale i zlodějů stád. Uctíván byl hromadami kamenů okolo cest, které se později zdobili Hermovými sochami.  

 

Z historického hlediska se počátek helénistické epochy klade do období ovládnutí řeckého světa Makedonci v čele s Filipem II. a zejména jeho synem, Alexandrem Velikým, a jeho následníky. Konec helénistického období bývá někdy kladen do roku 30 př. Kr., kdy Římané ovládli Egypt, jindy do konce vlády římského císaře Augusta roku 14 či dokonce až do roku 529, kdy byzantský císař Justinián uzavřel athénskou Akademii, označenou jako „pohanská“. Termín „helénismus“ pochází až z 19.století a označuje šíření řecké kultury a vzdělanosti do tehdy známého světa. Tuto kulturu můžeme označit jako první kosmopolitní kulturu na světě. Hlavní disciplínou byla etika ( teorie mravnosti) a gnoseologie ( nauka o poznání). Filosofie (tázání se po základech, smyslu, poznání světa a po místě člověka v něm)  v tomto období ztrácí svou univerzálnost - začínají se oddělovat jednotlivé vědní disciplíny jako matematika, medicína a geografie (definitivně ale až v renesanci). V tomto období je také patrné sbližování kultur a mísení a splývání různých filosofických směrů.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář